dimarts, 12 d’agost de 2008

Maquetisme :Portes i finestres....

Fer les finestres i portes de qualsevol construcció no te cap secret, nomes s'ha de fer un obertura a la placa de porexpan donant-li la forma que que te l'obertura a reproduir,o la que veiem mes adient si es una construcció pròpia. Farem les obertures normalment abans del marcat i enguixat ,doncs es mes fàcil de treballar i també ens permet marcar formes a les finestres com les pedres d'aguant , o si son rodones marcar també les mitges voltes. Fer claustres també seguiria el mateix procés , però en aquest cas son arcs lo que ens marca la forma .i que en molts casos es tota una pared on els arcs o voltes superiors estan aguantats per columnes. Ací un vegada feta la forma del arc no hem de pensar en posar.hi cap finestra o porta.

Evidentment en el cas de les obertures de portes i finestres si que hem de pensar en la "fusteria" per donar realisme a l'obertura i que no sigui un simple forat; que en alguns casos ho poden ésser,com per exemple en finestres d'art romànic on finestres molt estretes que donen al interior de les esglésies no estan gens tapades. També obertures en castells antics ,son pràcticament miradors.Pel cas ,veiem que hi han moltes possibilitats de com por ésser una obertura de qualsevol edificació que vulguem reproduir , o si ens dissenyem una maqueta nostre podem tindre molt joc alhora de posar portes i finestres En les dues fotos podem apreciar els detalls d'uns arcs gòtics del claustre de la Catedral de Vic i de la columnata del interior de L'Església del Monestir de Sant Pere de Rodes. En el primer cas juguem amb porex ,fusta ,rellenant i el dibuix del arc pera aconseguir el detall màxim del claustre.En la segona foto veiem detall del columnata del interior de L'Esgleies i part dels finestrals de una de les torres del Monestir, les quals son totalment buides sense finestres.

Per fer finestres i portes va be la fusta de les caixes de fruita o també la fusta de balsa per maquetes mes petites, al ésser mes prima va millor de treballar. Una vegada es tenen els quadres de la finestra ja pintada amb pintures normals o "betum de Judà" podem posar-hi un tros de paper vegetal o transparent per simular el vidre segons ens interessi que es vegi l'interior. Si no posem "vidre" ,cas de les portes ,les podem ratllar verticalment per simular un porta feta amb travesses i posar.hi dos trocs de fusta horitzontals per simular dos travessers i un passador (filferro treballat) per obrir. Es molt senzill de fer i queda una porta interessant. En el pròxim escrit miraré de posar-vos alguna foto mes de portes i finestres....

dimarts, 24 de juny de 2008

Maquetes...Tractem superfícies


Quan tenim ja les plaques de porexpan o de resina tallades hem d'aconseguir donar un aspecte natural a lo que volem que sigui ;pared, mur , empedrat, un mosaic....Si pintem sense cap tractament se'ns marcaran les formes del porex(granulat característic) o molt llis de les plaques compactades.

Per les plaques llises un tractament ràpid es passar-hi paper de vidre típic quedant ja una superfície rugosa que en alguns casos pot pintar-se directament encara que no sigui lo mes indicat. Per aconseguir dibuixar el porexpan va molt be un soldador elèctric normal al que podem acoblar un tros de cable de coure que sigui consistent, a la punta. Una vegada calent i vigilant de no travessar el material podrem marcar els empedrats , cantonades o bigues de les finestres.
Un tractament abans de aplicar el soldador es posar paper de cuina barrejat amb aigua i cola enganxat al porex donant.li unes formes d'acord amb la superfície que volem reproduir .Una vegada sec es pot o no fer un tractament amb el soldador el lloc que interessi fer.ho.

Una vegada "dibuixat" el porex, hem de cobrir tota la superfície de manera que quedi amb un aspecte natural una vegada acabat i no es vegi en absolut el material (porex) que hem fet servir d'inici. Per cobrir podem fer servir escaiola ,pasta granulosa ja preparada, una barreja de pols de marbre amb làtex, ciment amb guix... es a dir que tenim tot un ventall de possibilitats. Lo mes utilitzat es l'escaiola, d'aquest material direm que alhora de fer.lo servir hem de preparar poca quantitat cada vegada, ja que es fa espès molt ràpid i llavors l'hem de llençar.

Quan apliquis qualsevol d'aquests materials aprofita per donar alguna forma o tapar alguns secs del entrellat fet amb el soldador per fer encara mes natural la pared o mur.

Quan encolis dues o mes pared, els junts pots anar-los tractant per minimitzar.los; en alguns casos pot interessar que es vegin lleugerament per donar la sensació de trencat.

Una vegada sec estem ja en situació de poder donar unes primeres capes de pintura. Això, però ho veurem mes endavant.

diumenge, 25 de maig de 2008

Maquetes...Referència i tall


Com ja hem aconseguit totes les eines que feien falta, podem començar la maqueta.Segurament ens en faltaran algunes mes ,però ja les anirem anomenant a mesura que les fem servir. Ara hem d'aconseguir una referència alhora de començar , es a dir buscar un punt a la construcció per anar "penjant" la resta al seu voltant. Això es important en maquetes on hi ha importants desnivells com per exemple el Castell de Loarre. En aquest cas es va començar per la Torre del Homenatge.

Una vegada tenim clar aquesta referència, comencem a tallar el porexpan o símils amb el cu-tex cuidant de no tallar-nos al dit, cal anar en compte de tallar sempre amb la direcció contraria on tenim la ma de suport ,així si se'ns escapa el cu-tex no hi ha perill de cap tall. Creieu-me que talla i fort aquesta eina. Per treballar el porexpan també podem fer servir els fils de nicrom que amb voltatge petit (6 volts) s'escalfa el suficient com per fondre el porex com mantega i pots donar-li la forma que volguis, es necessita però una mica de practica. Aquesta eina la pots comprar o te la pots fabricar tu mateix amb una serra de mercaderia com a suport .També els "minitaladros" son interessants per donar formes concretes i mes precises. Amb totes aquestes indicacions pots començar a practicar el tall i preparar l'estructura bàsica de la maqueta.

dijous, 13 de març de 2008

Maquetes...Pessebres

Podem intentar la manera d'atreure la gent cap a la realitzacio de construccions a escala explicant d'una manera senzilla com iniciar-se i que poc a poc anant perfeccionant diferenttes tecniques veure's capaç ja de fer diorames mes complexos com poden esser els pessebres. Per començar veiem com fer una sençilla casa amb arbre inclos.

El primer pas es disposar dels materials neccesaris placa de porexpan d'un centrimetre de gruix,cola de fuster,fusta de balsa,guix,un tronc de farigola escullit(arbre) ,troços d'esponja, sorra, paper vegetal, filferro, llistons de fusta prims. Tambe hem de disposar de eines minimes per poder realitzar la maqueta com poden esser: estisores, cutex, soldador, pinçells, llapis, regla graduada.

Una vegada disposem de tot aixo hem de veure de quines mides farem la casa ,es a dir a quina escala construirem la maqueta. Ací el blog nosaltres farem servir 1:66 que traduits a centrimetres vol dir que 1.5 centrimetres de maqueta correspon a 1 metro real. Aquesta es una mida per tindre una ideia, que correspondria a una figura humana de aproximadament 2.5 centrimetres .Evidenment tu pots agafar qualsevol altre escala, depenent del lloc on ho fas ,de lo gran que pogui esser la maqueta etc...
Ara que ho tenim tot el proxim pas sera començar.

 Fins aviat.