dijous, 13 de març de 2008

Maquetes...Pessebres

Podem intentar la manera d'atreure la gent cap a la realitzacio de construccions a escala explicant d'una manera senzilla com iniciar-se i que poc a poc anant perfeccionant diferenttes tecniques veure's capaç ja de fer diorames mes complexos com poden esser els pessebres. Per començar veiem com fer una sençilla casa amb arbre inclos.

El primer pas es disposar dels materials neccesaris placa de porexpan d'un centrimetre de gruix,cola de fuster,fusta de balsa,guix,un tronc de farigola escullit(arbre) ,troços d'esponja, sorra, paper vegetal, filferro, llistons de fusta prims. Tambe hem de disposar de eines minimes per poder realitzar la maqueta com poden esser: estisores, cutex, soldador, pinçells, llapis, regla graduada.

Una vegada disposem de tot aixo hem de veure de quines mides farem la casa ,es a dir a quina escala construirem la maqueta. Ací el blog nosaltres farem servir 1:66 que traduits a centrimetres vol dir que 1.5 centrimetres de maqueta correspon a 1 metro real. Aquesta es una mida per tindre una ideia, que correspondria a una figura humana de aproximadament 2.5 centrimetres .Evidenment tu pots agafar qualsevol altre escala, depenent del lloc on ho fas ,de lo gran que pogui esser la maqueta etc...
Ara que ho tenim tot el proxim pas sera començar.

 Fins aviat.