dimarts, 12 d’agost de 2008

Maquetisme :Portes i finestres....

Fer les finestres i portes de qualsevol construcció no te cap secret, nomes s'ha de fer un obertura a la placa de porexpan donant-li la forma que que te l'obertura a reproduir,o la que veiem mes adient si es una construcció pròpia. Farem les obertures normalment abans del marcat i enguixat ,doncs es mes fàcil de treballar i també ens permet marcar formes a les finestres com les pedres d'aguant , o si son rodones marcar també les mitges voltes. Fer claustres també seguiria el mateix procés , però en aquest cas son arcs lo que ens marca la forma .i que en molts casos es tota una pared on els arcs o voltes superiors estan aguantats per columnes. Ací un vegada feta la forma del arc no hem de pensar en posar.hi cap finestra o porta.

Evidentment en el cas de les obertures de portes i finestres si que hem de pensar en la "fusteria" per donar realisme a l'obertura i que no sigui un simple forat; que en alguns casos ho poden ésser,com per exemple en finestres d'art romànic on finestres molt estretes que donen al interior de les esglésies no estan gens tapades. També obertures en castells antics ,son pràcticament miradors.Pel cas ,veiem que hi han moltes possibilitats de com por ésser una obertura de qualsevol edificació que vulguem reproduir , o si ens dissenyem una maqueta nostre podem tindre molt joc alhora de posar portes i finestres En les dues fotos podem apreciar els detalls d'uns arcs gòtics del claustre de la Catedral de Vic i de la columnata del interior de L'Església del Monestir de Sant Pere de Rodes. En el primer cas juguem amb porex ,fusta ,rellenant i el dibuix del arc pera aconseguir el detall màxim del claustre.En la segona foto veiem detall del columnata del interior de L'Esgleies i part dels finestrals de una de les torres del Monestir, les quals son totalment buides sense finestres.

Per fer finestres i portes va be la fusta de les caixes de fruita o també la fusta de balsa per maquetes mes petites, al ésser mes prima va millor de treballar. Una vegada es tenen els quadres de la finestra ja pintada amb pintures normals o "betum de Judà" podem posar-hi un tros de paper vegetal o transparent per simular el vidre segons ens interessi que es vegi l'interior. Si no posem "vidre" ,cas de les portes ,les podem ratllar verticalment per simular un porta feta amb travesses i posar.hi dos trocs de fusta horitzontals per simular dos travessers i un passador (filferro treballat) per obrir. Es molt senzill de fer i queda una porta interessant. En el pròxim escrit miraré de posar-vos alguna foto mes de portes i finestres....